Dostawa komputerów w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-00.

Dokumenty dotyczące procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę komputerów:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (kliknij link).

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - wersja pdf (kliknij link).

4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna (kliknij link).

5. Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy (kliknij link).

6. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (kliknij link).

7. Załącznik nr 5 - Klauzula antykorupcyjna (kliknij link).

8. Informacja z procedury udzielenia zamówienia publicznego - wkazanie oferty najkorzystniejszej (kliknij link).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.