Zakup samochodów

TZ.4311.17.2020

20 08 18 Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij link)

20 08 18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (kliknij link)

20 08 27 Odpowiedzi na pytania (kliknij link)

20 08 27 Zał nr 1A OPZ (kliknij link)

20 08 27 Zał nr 1B OPZ (kliknij link)

20 08 27 Zał nr 1C OPZ (kliknij link)

20 08 27 Zał nr 1D OPZ (kliknij link)

20 08 27 Odpowiedzi na pytania nr 2 (kliknij link) 

20 08 27_2_ Zał nr 1C OPZ (kliknij link)

20 08 27 Odpowiedzi na pytania nr 3 (kliknij link)

20 08 28 Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści odpowiedzi (kliknij link)

20 09 01 Informacja z otwarcia ofert (kliknij link)

20 09 08 Informacja o unieważnieniu części nr 1 postępowania (kliknij link)

20 09 08 Informacja o unieważnieniu części nr 2 postępowania (kliknij link)

20 09 08 Informacja o unieważnieniu części nr 3 postępowania (kliknij link)

20 09 08 Informacja o unieważnieniu części nr 4 postępowania (kliknij link)

20 09 11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (kliknij link)

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.