Historia zmian : Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Data utworzenia:  2017-10-04 08:08:44   Użytkownik:  Marta Kozaczuk

 

INFORMACJA

                Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych uprzejmie informuje, że z powodu zmiany kategorii przejazdu kolejowego na drodze dojazdowej do Terminala od strony m. Kobylany na kategorię F zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1744) oraz podpisaniem z CARGOTOR umowy w sprawie utrzymania i obsługi przejazdu kolejowego, wprowadzono kontrolę wjazdu osób i pojazdów na Terminal Punktu Odpraw Weterynaryjnych, Sanitarnych, Fitosanitarnych i Celnych w Kobylanach.

            Jednocześnie informujemy, że osoby i pracownicy instytucji uprawnionych do wjazdu otrzymają przepustki po wystąpieniu z wnioskiem do Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie, Pl. Niepodległości 1.

            Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 --> CZAS OCZEKIWANIA NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje siedem drogowych, cztery kolejowe i jedno lotnicze przejście graniczne o charakterze międzynarodowym, którymi w imieniu Wojewody zarządza Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku wszedł w życie art. 2 pkt 6 i art. 24 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, póz. 757), w tym ustawy z dnia 12 paździennika 1990 r. o ochronie granicy państwowej, której zmieniony art. 17 nałożył na Wojewodów obowiązek stałego utrzymania wszystkich rodzajów przejść granicznych.

Generalnie źródłem finansowania bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych jest budżet państwa zaś inwestycji na terenie drogowych przejść granicznych zarówno budżet państwa jak też pozyskane środki z Programu PHARE, Funduszu Schengen, Funduszu Granic Zewnętrznych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Lotnicze przejście graniczne: 

- w Świdniku,

Na granicy z Białorusią położone są przejścia:

- drogowe w: Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach,

- kolejowe w: Terespolu.

Na granicy z Ukrainą położone są przejścia:

- drogowe w: Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem,

- kolejowe w: Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem.

 

 

Zarzadzenie_163 - utworzenie_LZOPG_Statut.pdf

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.