Historia zmian : Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Data utworzenia:  2015-07-16 14:18:44   Użytkownik:  Marek Fiturski

--> CZAS OCZEKIWANIA NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje sześć drogowych, cztery kolejowe i jedno lotnicze przejście graniczne o charakterze międzynarodowym, którymi w imieniu Wojewody zarządza Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku wszedł w życie art. 2 pkt 6 i art. 24 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, póz. 757), w tym ustawy z dnia 12 paździennika 1990 r. o ochronie granicy państwowej, której zmieniony art. 17 nałożył na Wojewodów obowiązek stałego utrzymania wszystkich rodzajów przejść granicznych.

Generalnie źródłem finansowania bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych jest budżet państwa zaś inwestycji na terenie drogowych przejść granicznych zarówno budżet państwa jak też pozyskane środki z Programu PHARE, Funduszu Schengen, Funduszu Granic Zewnętrznych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lotnicze przejście graniczne: 

- w Świdniku,

Na granicy z Białorusią położone są przejścia:

- drogowe w: Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach,

- kolejowe w: Terespolu.

Na granicy z Ukrainą położone są przejścia:

- drogowe w: Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem,

- kolejowe w: Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem.

 

 1. ZarzadzenieNr4z23stycznia2015zmieniające.zarzadzenie.ws.Regulaminu.Organizacyjnego.LZOPG.pdf

 2.  

  ZarzadzenieNr5z23stycznia2015ws.Regulaminu.Organizacyjnego.LZOPG.pdf

   

 3.  

  Zal.do.Zarzadzenia.nr.5.pdf

   Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.