ZAMÓWIENIA DO 30 000 EUR - stan do 31.12.2020 r.

Tytuł Autor Odsłony
Remont świetlików rampy wschodniej budynku głównego Terminala Samochodowego w Koroszczynie na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach Udostępniony przez: admin Odsłon: 453
Remont konstrukcji słupa nad trakcyjnego umieszczonego na podtorzu nasypu przy moście nr 4 na terenie Kolejowego Przejścia Granicznego w Terespolu Udostępniony przez: admin Odsłon: 352
Remont pomieszczeń użytkowych wchodzących w skład głównego budynku administracyjnego Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu Udostępniony przez: admin Odsłon: 365
Dostawa czytników paszportów w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-00 Udostępniony przez: admin Odsłon: 387
Dostawa niszczarek dokumentów w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-0 Udostępniony przez: admin Odsłon: 370
Dostawa komputerów w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-00. Udostępniony przez: admin Odsłon: 360
Dostawa mebli w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” PLBU.04.01.00-06-0506/17-00. Udostępniony przez: admin Odsłon: 383
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach przejść granicznych Działu Zamiejscowego w Koroszczynie. Udostępniony przez: admin Odsłon: 615
Zakup i dostawa dwóch pojazdów z napędem elektrycznym Udostępniony przez: admin Odsłon: 608
Doposażenie służb granicznych – system regałów przesuwnych do archiwum GrIW - dpg Dorohusk Udostępniony przez: admin Odsłon: 594