Regulamin najmu lub dzierżawy nieruchomości będących w trwałym zarządzie LZOPG