1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Bilans_2018.pdf

 

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzien 31.12.2018 r.

Informacja_dodatkowa_2018.pdf

 

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek_zyskow_i_ strat_2018.pdf

 

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie_zmian_w_funduszu_2018.pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:43 Super User