1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Pliki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki".

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 maj 2023 10:57 Marek Fiturski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 10:57 Marek Fiturski