OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych informuje, że posiada następujące składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zbędnego.

 

 

Lp.

Nazwa środka

Jedn. miary

Ilość

Nr inwent.

Kategoria majątku

1

Kontener

szt.

1

00630

Zbędny

2

Fumicar + wyposażenie

szt.

1

00589

Zbędny

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 10:12 Super User