logoPBUcale

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych działając w imieniu Wojewody Lubelskiego, zrealizował projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Projekt:

„Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)” - PLBU.04.01.00-06-0506/17-00

Całkowita wartość projektu (wg. umowy grantowej): 7 429 770,57 zł.

Finansowanie w ramach PWT PBU (wg. umowy grantowej): 6 686 793,51 zł.

Współfinansowanie budżetu państwa (wg. umowy grantowej): 742 977,06 zł.

 

W ramach projektu wykonano kolejny etap rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie dotyczący platformy wyjazdowej z RP (dwa pawilony odpraw, trzy pasy odpraw, wiata zadaszeniowa, drogi i place).

Ponadto w ramach projektu zakupiono dla służb granicznych wyposażenie służące do prowadzenia odpraw i kontroli osób przekraczających granicę.

 

Wyżej wymieniony projekt był realizowany w partnerstwie

z Państwową Służbą Celną Ukrainy.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.