FGZflaga

Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu poprzez Fndusz Granic Zewnętrznych na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem zrealizowano projekt FGZ-10-3111 "Dorohusk-Hrebenne - uzupełnienie wyposażenia służb granicznych oraz wprowadzenie elastycznych zasad określania ruchu w przejściach granicznych".

Wartość projektu: 916 865,00 zł;

w tym:

- Fundusz Granic Zewnętrznych: 687 647,00 zł;

- współfinansowanie budżetu państwa: 229 218,00 zł.

W ramach projektu dostarczono nowe wyposażenie dla funkcjonariuszy służb granicznych realizujących zadania związane z odprawą osób na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Wyposażenie rozlokowane jeste na pierwszej i drugiej linii odprawy i kontroli granicznej. Całość wyposażenia, w tym: mowoczesny system teletechniczny - tablice świetlne typu LED, sprzęt informatyczny oraz biurowy, elementy zabezpieczenia ruchu granicznego, są niezbędnymi, wykożystywanymi w codziennej pracy narzędziami slużb granicznych. Ponadto w ramach projektu utworzony zostanie dodatkowy pas odpraw dla ruchu osobowego na terenie DPG w Hrebennem.

Zrealizowane w ramach projektu zadania mają służyć dwóm podstawowym celom. Po pierwsze - poprawie zabezpieczenia granicy i umocnieniu funkcji prewencyjnej jaką pełnią przejścia graniczne w systemie ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / strefy Schengen. Po drugie zwiększeniu efektywności pracy służb granicznych i wprowadzeniu większej elastyczności w technologii odpraw granicznych. Projekt przyczynia się do zwiększenia stopnia implementacji zaleceń zawartych w "Schengeńskim katalogu UE - Kontrola na granicach zewnętrznych, powroty i readmisja". Ponadto doposażenie tych dwóch przejść granicznych pozwoliło również na odpowiednie zabezpieczenie ich funkcjonowania w trakcie zwiększenia ilości odpraw w ruchu osobowym podczas EURO 2012.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.