-->

PL BY UAlogo 223x92 PL BY UAflaga 314x73

 

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych występując w imieniu Wojewody Lubelskiego zrealizował projekt "Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie - 4 obiekty".

Realizacja projektu możliwa była dzięki finansowegmu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie części robót budowlano-montażowych i dostaw wyposażenia na drogowym przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Koszt projektu: 23 194 461,50 PLN;

w tym:

- finansowanie Unii Europejskiej: 21 154 823,65 PLN;

- współfinansowanie budżetu państwa: 2 039 637,85 PLN.

Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2015 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.