Kolejowe przejście graniczne Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński

1.     DANE OGÓLNE

1.1.      Informacje wstępne.

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: towarowy i osobowy (aktualnie pociągi osobowe nie kursują).

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna, weterynaryjna (tylko pasze  roślinne i mineralne), fitosanitarna, sanitarna, kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

1.3.   Organizacja zarządzania przejściem.

1.3.1. Stan własności gruntów: własność PKP S.A. w użytkowaniu podmiotu gospodarczego o nazwie PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu.

1.3.2. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie i Kolejowego Przejścia Granicznego w Hrubieszowie podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 12 osób).

1.3.3. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

-  Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

Oddział Celny w Hrubieszowie (Urząd Celny Zamość, Izba Celna Biała Podlaska),

-  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Hrebennem - Punkt Weterynaryjnej Kontroli Granicznej w Hrubieszowie,

-  Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Hrebennem - Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie,

-  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Hrubieszowie,

-  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie.

2.   INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1.Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

Specyfiką linii kolejowej, w ciągu której usytuowane jest kolejowe przejście graniczne w Hrubieszowie, jest wyłącznie szerokotorowy system transportowy (1520 mm). Rejon odpraw w Hrubieszowie liczy 14 torów.

2.2.Obiekty kubaturowe. Administrator przejścia granicznego nie posiada własnych obiektów, a niżej wymienione ilości pomieszczeń w biurowcu stacji dla potrzeb służb pracujących w przejściu granicznym dzierżawi od PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu.

Straż Graniczna - 10 pomieszczeń (łącznie 148,60 m2 ),

Służba Celna - 21 pomieszczeń (łącznie 317,32 m2 ).

-  Punkt Granicznej Kontroli Weterynaryjnej  - 10 pomieszczeń (łącznie 109,32 m2 ),

-  Oddział Graniczny Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 11 pomieszczeń (łącznie 108,22 m2 ),

Punkt  Granicznej Kontroli Sanitarno - Epidemiologicznej - 3 pomieszczenia (łącznie 35,23 m2 ),

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych - 1 pomieszczenie (37,61  m2 ),

Administrator przejścia - 3 pomieszczenia (łącznie 58,13 m2 ).

2.3.Media.

Energię elektryczną, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę (zimną i ciepłą), odprowadzanie ścieków oraz łączność telefoniczną zapewnia odpłatnie PKP LHS Sp. z o.o. w ramach umowy najmu pomieszczeń, zawartej z administratorem przejścia granicznego.

Sieci teletechniczne: brak informacji.            

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

-  graniczny most kolejowy na Bugu, z jednym torowiskiem (dł. 2,5 km) do stacji granicznej;

-  pomost (zwyżka) przy rampie kolejowej, przeznaczony do kontroli wagonów przez służby graniczne;

stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego - 1 zestaw.

2.5. Infrstruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: zbędna  (pociągi osobowe aktualnie nie kursują).

3.   INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: brak (pociągi osobowe aktualnie nie kursują).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:25 Super User