Historia zmian : Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Data utworzenia:  2016-07-01 08:28:31   Użytkownik:  Marek Fiturski

UWAGA

OD dnia 01.07.2016 r. do odwołania

drogowe przejście graniczne w Sławatyczach

jest nieczynne.

--> CZAS OCZEKIWANIA NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje siedem drogowych, cztery kolejowe i jedno lotnicze przejście graniczne o charakterze międzynarodowym, którymi w imieniu Wojewody zarządza Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku wszedł w życie art. 2 pkt 6 i art. 24 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, póz. 757), w tym ustawy z dnia 12 paździennika 1990 r. o ochronie granicy państwowej, której zmieniony art. 17 nałożył na Wojewodów obowiązek stałego utrzymania wszystkich rodzajów przejść granicznych.

Generalnie źródłem finansowania bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych jest budżet państwa zaś inwestycji na terenie drogowych przejść granicznych zarówno budżet państwa jak też pozyskane środki z Programu PHARE, Funduszu Schengen, Funduszu Granic Zewnętrznych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Lotnicze przejście graniczne: 

- w Świdniku,

Na granicy z Białorusią położone są przejścia:

- drogowe w: Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach,

- kolejowe w: Terespolu.

Na granicy z Ukrainą położone są przejścia:

- drogowe w: Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem,

- kolejowe w: Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem.

 

 

ZarzadzenieNr4z23stycznia2015zmieniające.zarzadzenie.ws.Regulaminu.Organizacyjnego.LZOPG.pdf

ZarzadzenieNr5z23stycznia2015ws.Regulaminu.Organizacyjnego.LZOPG.pdf

Zal.do.Zarzadzenia.nr.5.pdf

Zarzadzenie_163 - utworzenie_LZOPG_Statut.pdf

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.