Drogowe przejście graniczne Zosin - Ustiług

 

Charakterystyka Drogowego Przejścia Granicznego Zosin – Ustiług.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy bez ograniczeń (w tym autokary).

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 8,27 ha.

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie i Kolejowego Przejścia Granicznego w Hrubieszowie podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 13 osób).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie),

- Oddział Celny w Zosinie (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny w Zamościu).

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Polska i ukraińska kontrola graniczna i celna osób i pojazdów wjeżdżających do Polski odbywa się na terytorium RP, natomiast kontrolę wyjazdową z Polski i wjazdową na Ukrainę każda ze służb wykonuje na terytorium swojego państwa.

- Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie w tabeli).

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

Wjazd do RP

4

1

Wyjazd z RP

4

1

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek główny administracyjny - administrator przejścia, służby polskie i ukraińskie (łącznie 1 374,78 m2  w tym: część polska 1 262,76 m2, część ukraińska 112,02 m2);

- budynek techniczny administratora przejścia (567,04 m2);

- budynek kontroli szczegółowej samochodów osobowych i autobusów (497,26 m2);

- pawilony wartownicze Straży Granicznej: wjazd i wyjazd – 2 szt. (20,89 m2 każdy);

- pawilony kontroli paszportowo – celnej przy pasach odpraw: 4 szt. służby polskie (łącznie 95,52 m2), 3 szt. służby ukraińskie (łącznie 95,52 m2);

- budynki sanitarne: wjazd i wyjazd – 2 szt. (80,13 m2 każdy);

- budynek odpraw autobusów (382,78 m2);

- wiata gospodarcza, 4 boksy gospodarcze (łącznie 84 m2);

- kontener wartowniczy Straży Granicznej na moście granicznym (3,80 m2),

- wiaty nad stanowiskami kontroli paszportowo celnej: wjazd do Polski: 2 szt. (1 610 m² każda); wyjazd z Polski: 1 szt. (640m² ).

 

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: stacja transformatorowa oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: Oddział Celny – wydzielona sieć IP, Straż Graniczna własny system łączności.

Sieci teletechniczne: CCTV, SKD, WLAN, SSWIN, System Okablowania Strukturalnego, System SWOC i OCR, SSP.

Gospodarka wodno - ściekowa: zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: ogrzewanie i ciepła woda z własnej kotłowni olejowej, pawilony odprawy granicznej – ogrzewanie i podgrzanie wody elektryczne.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego - 1 zestaw,

- zapory drogowe (szlabany z ramieniem) - 53 szt.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak.

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: 2 toalety publiczne (wjazd, wyjazd), 2 kantory wymiany walut, 4 automaty z napojami, parking dla podróżnych.

Ze względu na trwającą rozbudowę przejścia granicznego wszelkie informacje będą aktualizowane na bieżąco.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marek Fiturski
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-07 12:03:00
Opublikował: Marek Fiturski
Data publikacji: 2013-02-01 11:02:01
Odsłon: 6852
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.