ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówiena publiczne od kwoty 130 000 zł prowadzone są poprzez platformę eZamawiający.

Link do platformy:

https://lzopg.ezamawiajacy.pl

Podkategorie