ZAMÓWIENIA DO 30 000 EUR - stan do 31.12.2020 r.

Tytuł Autor Odsłony
Remot nawierzchni betonowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem Udostępniony przez: admin Odsłon: 601
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną - płyta południowa i północna na DPG w Dorohusku Udostępniony przez: admin Odsłon: 606
Dostawa wyposażenia meblowego na przejścia graniczne administrowane przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w woj. lubelskim. Udostępniony przez: admin Odsłon: 750
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną w ilości łącznej - 1 200 m2 na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, woj. lubelskie. Udostępniony przez: admin Odsłon: 713
Wymiana uszkodzonych płyt betonowych nawierzchni dróg i placów w łącznej ilości - 365,16 m2 na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem, woj. lubelskie. Udostępniony przez: admin Odsłon: 868
Konserwacja i legalizacja wag samochodowych dynamicznych i statycznych zlokalizowanych na terenie na Drogowych Przejściach Granicznych w Dorohusku - 6 szt. I Hrebennem - 8 szt. w woj. lubelskie Udostępniony przez: admin Odsłon: 954
Dostawa artykułów eksploatacyjnych Udostępniony przez: admin Odsłon: 946
Dostawa materiałów biurowych Udostępniony przez: admin Odsłon: 805
Zakup kosiarki wysięgnikowej dla drogowego przejścia granicznego w Kukurykach - powtórne Udostępniony przez: admin Odsłon: 781
Legalizacja i konserwacja wag dynamicznych i statycznych położonych na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach. Udostępniony przez: admin Odsłon: 775