Dokumenty dotyczące procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę niszczarek dokumentów:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (kliknij link).

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - wersja pdf (kliknij link).

4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna (kliknij link).

5. Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy (kliknij link).

6. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (kliknij link).

7. Załącznik nr 5 - Klauzula antykorupcyjna (kliknij link).

8. ODPOWIEDZI NR 1 na pytania wykonawców (kliknij link).

9. MODYFIKACJA Opisu Pzedmiotu Zamówienia - wersja z dnia 05.11.2020 r. (kliknij link).

10. ODPOWIEDZI NR 2 na pytania wykonawcow i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (kliknik link).

11. MODYFIKACJA NR 2 Opisu Pzedmiotu Zamówienia - wersja z dnia 09.11.2020 r. (kliknij link).

12. MOODYFIKACJA - treść wyjaśnień dotyczącyh opisu przedmiotu zamówienia (kliknij link).

13. MODYFIKACJA NR 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia - wersja z dnia 10.11.2020 r. (kliknij link).

14. Informacja z procedury udzielenia zamówienia publicznego - wkazanie oferty najkorzystniejszej (kliknij link).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.