Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty:

17.10.30_Zpaytanie_Ofertowe_Meble.pdf

Opis przedmiotu zamowienia:

17.10.30_OPZ.Meble.pdf

Formularz ofertowy:

17.10.30_Form.Oferty.Meble.pdf

Formularz cenowy:

17.10.30_Form.Cenowy.Menble.pdf

Istotne postanowienia umowy:

17.10.30._IPU.Meble.pdf

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.