Wymiana uszkodzonych płyt betonowych nawierzchni dróg i placów w łącznej ilości - 365,16 m2 na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem, województwo lubelskie.

Pliki do pobrania:

1.17.06.12_Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf

2.17.06.09_Zał1_formularz_ofertowy.pdf

3.17.06.09_Zał2_Istotne_postanowienia_umowy.pdf

4.17.06.09_Zał3_Plan_sytuacyjny.pdf

5.17.06.09_Zał4_Wyciąg_projekt_techniczny.pdf

6.17.06.09_Zał5_Wniosek_Wykonawcy.pdf

7.17.06.09_Zał6_Wzór_karty_gwarancyjnej.pdf

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.