Zapytanie ofertowe:

Zapytanie_ofertowe_wzor_UrzAutDok.pdf

Opis przedmiotu zamówienia:

Zal_nr1_OpisPrzedmiotuZamowienia_UrzAutDok.pdf

Formularz ofertowy:

Zal_nr2_FormularzOferty_UrzAutDok.pdf

Istotne postanowienia umowy:

Zal_nr3_IstotnePostanowieniaUmowy_UrzAutDok.pdf

Odpowiedź nr 1 na pytanie wykonawcy:

16.11.21_odpowied_na_pytanie_nr_1.pdf


Odpowiedź nr 2 na pytanie wykonawcy:

16.11.23_odpowiedz_na_pytanie_Wykonawcy.pdf

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.