Zaproszenie do złożenia oferty:

16.11.10_Zapytanie_ofertowe_wzor.pdf

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia:

16.11.10_Zal_nr_1_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy:

16.11.10_Zal_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

16.11.10_Zal_nr_2_Formularz_ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy:

16.11.10_Zal_nr_3_Istotne_Postanowienia_Umowy.pdf

Załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna:

16.11.10_Zal_nr_4_Specyfikacja_techniczna.pdf

16.11.10_Zal_nr_4_Specyfikacja_techniczna.xlsx

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.