W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty,

zal. nr 1 formularz ofertowy,

zal. nr 2 opis przedmiotu zamówienia,

zal nr 2a lokalizacja na pasach odpraw,

zal. nr 3 Istotne postanowienia umowy.

16.10.25_zaproszenie_Szlabany.w.dpg.Dorohusk.pdf

 

Odpowiedzi nr 1 na pytania wykonawców:

16.10.28_Odp.nr1.na.pytania.szlabany.Dorohusk.pdf

 

Odpowiedzi nr 2 na pytania wykonawców, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert:

16.11.03_Odp.nr2.na.pytania.i.modyfikacja.Szlabany.pdf

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.