Zaproszenie do złożenia oferty, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy:

 

15.09.16_zaproszenie.PrzebudowaWiaduktu.pdf

Istotne postanowienia umowy:

 

 

15.09.16_Istotne.postan.umowy.PrzebudowaWiaduktu.pdf

Dokumentacja techniczna:

 

 

15.09.16_dokum.projektowa.Przebudowa.Wiaduktu.zip

Formularz ofertowy:

 

 

15.09.16_Form.Ofrety.PrzebudowaWiaduktu.doc

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.