Zaproszenie do złoćżenia oferty:

15.07.16_Zaproszenie_Paliwo_PL_BY_UA.pdf

Opis przedmiotu zamówienia:

15.07.16_Opis_Przedm.Zamow.PALIWO_PL_BY_UA.pdf

Istotne postanowienia umowy:

15.07.16_Istotne_postanowienia_umowyPaliwo.pdf

Formularz ofertowy:

15.07.16_Form.ofertowy.PaliwoPL_BY_UA.doc

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców:

15.07.20_Odp.nr1.na.pyt.Wykonawcow.Paliwo..pdf

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców. Zmniana terminu składania ofert.

15.07.21_Odp.nr2.Pomp.Paliwa.Zmiana.Terminu.pdf

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.