ARCHIWALNE ZAMÓWIENIA

Tytuł Autor Odsłony
Sprzątanie pomieszczeń i obiektów na terenie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie (2019 r.) Udostępniony przez: admin Odsłon: 1025
Dostawa środków czystości dla potrzeb przejść granicznych w województwie lubelskim - nr sprawy: TZ - 4311.18.2018 Udostępniony przez: admin Odsłon: 819
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów przejść granicznych na terenie miasta i gminy Terespol w województwie lubelskim - nr sprawy: TZ - 4311.17.2018 Udostępniony przez: admin Odsłon: 798
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych 2019 r. Udostępniony przez: admin Odsłon: 840
Doposażenie służb granicznych – detektory do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków oraz promieniowania jonizującego Udostępniony przez: admin Odsłon: 1326
Roboty remontowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach Udostępniony przez: admin Odsłon: 1083
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego na przejścia graniczne w województwie lubelskim Udostępniony przez: admin Odsłon: 881
Dostawa latarek dla służb granicznych w woj. lubelskim. Udostępniony przez: admin Odsłon: 1044
Przebudowa drogi dojazdowej do drogi celnej z TS w Koroszczynie - DPG Kukuryki Udostępniony przez: admin Odsłon: 1185
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego - I etap, opracowanie dokumentacji projektowej, DPG Dorohusk (postępowanie 2) Udostępniony przez: admin Odsłon: 1260