WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych z dnia 20 kwietnia 2021 roku Udostępniony przez: admin Odsłon: 306
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu nr 1/21 w budynku głównym na Drogowym Przejściu Granicznym w Dołhobyczowie w woj. lubelskim. Udostępniony przez: admin Odsłon: 302
Ogłoszenie o wolnych pomieszczeniach do wynajęcia na przejściach granicznych w woj. lubelskim. Stan na dzień 20 stycznia 2021 roku. Udostępniony przez: admin Odsłon: 417
Ogłoszenie o przetrargu na najem lokalu nr 4 w budynku nr 11 na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem. Udostępniony przez: admin Odsłon: 312
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu nr 1 u budynku nr 8 na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku Udostępniony przez: admin Odsłon: 497
Ogłoszenie o wolnych pomieszczeniach do wynajęcia na przejściach granicznychw woj. lubelskim. Stan na dzień 19 listopada 2020 r. Udostępniony przez: admin Odsłon: 444
Ogłoszenie o przetargu na najem 3 węzłów sanitarnych na DPG w Dołhobyczowie i na DPG w Kukurykach TS w Koroszczynie. Udostępniony przez: admin Odsłon: 290
Ogłoszenie o przetargu na poddzierżawę lokalu nr 219 w budynku głównym w Punkcie Odpraw Weterynaryjnych Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach. Udostępniony przez: admin Odsłon: 275
Zarządzenie nr 34 - wprowadzające nowy wzór podania o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane COVID-19. Udostępniony przez: admin Odsłon: 393
Ogłoszenie o przetargu na podzierżawę lokalu na terenie Punktu Odpraw Weterynaryjnych Fitosanitarnych Sanitarnych i Celnych - Kolejowe Przejście Graniczne w Terespolu. Udostępniony przez: admin Odsłon: 269