Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

i zaproszenie na uroczystości.

 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje siedem drogowych, cztery kolejowe i jedno lotnicze przejście graniczne o charakterze międzynarodowym, którymi w imieniu Wojewody zarządza Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku wszedł w życie art. 2 pkt 6 i art. 24 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, póz. 757), w tym ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, której zmieniony art. 17 nałożył na Wojewodów obowiązek stałego utrzymania wszystkich rodzajów przejść granicznych.

Generalnie źródłem finansowania bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych jest budżet państwa zaś inwestycji na terenie drogowych przejść granicznych zarówno budżet państwa jak też pozyskane środki z Programu PHARE, Funduszu Schengen, Funduszu Granic Zewnętrznych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Lotnicze przejście graniczne w Świdniku,

Na granicy z Białorusią położone są przejścia:

- drogowe w: Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach,

- kolejowe w: Terespolu.

Na granicy z Ukrainą położone są przejścia:

- drogowe w: Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem,

- kolejowe w: Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem

 

Zarządzenie nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.

 

>CZAS OCZEKIWANIA NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH<

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:05 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 marzec 2023 08:48 Jacek Adamczyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 marzec 2023 08:54 Jacek Adamczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 kwiecień 2024 07:24 Marek Fiturski