FBW logo

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

Chełm, plac Niepodległości 1,

działając w imieniu Wojewody Lubelskiego, zrealizował projekt:

„Modernizacja systemów blokady przejścia – zapory antyterrorystyczne w dpg Hrebennem”

PL/2018/PR/0042.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Całkowita wartość projektu - 458.847,81 PLN, w tym współfinansowanie UE (75% całkowitej kwoty projektu) - 344.135,86 PLN.

Celem projektu było zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / strefy Schengen poprzez rozbudowę systemu blokady drogowego przejścia granicznego w Hrebennem. W ramach projektu dostarczony i zamontowany został system siedmiu automatycznie wysuwanych zapór drogowych (nazywanych też zaporami antyterrorystycznymi). Zapory zamontowane na głowicy przejścia (wjazd/wyjazd) od strony terytorium Polski, po ich podniesieniu, praktycznie uniemożliwią ich siłowe pokonanie przy pomocy konwencjonalnego pojazdu osobowego lub ciężarowego.

Termin zakończnia realizacji projektu – grudzień 2018 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.