Kolejowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne.

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy i towarowy.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna, weterynaryjna (tylko pasze roślinne i mineralne), fitosanitarna, sanitarna, kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

1.3.Organizacja zarządzania przejściem.

1.3.2. Stan własności gruntów: własność spółek kolejowych.

1.3.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Dorohusku podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 32 osoby).

1.1.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

Placówka Straży Granicznej w Dorohusku (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

Oddział Celny w Dorohusku (Urząd Celny Zamość, Izba Celna Biała Podlaska),

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku,

Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dorohusku,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Dorohusku,

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie.

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

Od granicy państwa do stacji granicznej w Dorohusku biegną 2 tory kolejowe o prześwitach: 1435 mm (tor normalny) i 1520 mm (tor szeroki, który prowadzi do bazy paliw w miejscowości Zawadówka).

Na stacji znajdują się: 4 torowiska o prześwicie 1520 mm i 7 o prześwicie 1435 mm, bocznica z rampą do rozładunku towarów przychodzących z głębi kraju oraz 2 perony przeznaczone do komunikacji kolejowej w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, udostępnione do kontroli granicznej i celnej.

Odprawa paszportowo - celna w ruchu pasażerskim przeprowadzana jest przez polskie służby podczas postoju pociągu na stacji, a odprawy w ruchu towarowym dokonywane są na bocznicach - w miejscach uznanych (Daniel i Damazy, ROŁD oraz terminal TRADE TRANS)

2.2. Obiekty kubaturowe. Administrator przejścia granicznego posiada w użytkowaniu  budynek udostępniony służbom granicznym o ogólnej powierzchni 1894,13 m2. Dla potrzeb:

- Placówki Straży Granicznej w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 243,17 m2,

- Oddziału Celnego w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 646,29 m2,

- Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 85,51 m2,

- Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 24,50 m2,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 57,21 m2,

- Zespołu Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 837,45 m2, na które składają się klatki schodowe, korytarze, kotłownia, garaż oraz pomieszczenie, w którym usytuowany jest agregat prądotwórczy.

2.3. Media.

-  Energię elektryczną, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę (zimną i ciepłą) oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych zapewniają administratorzy budynków kolejowych w ramach umów najmu pomieszczeń, zawartych z administratorem przejścia granicznego.

Sieci teletechniczne: brak informacji.             

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

Stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego - 1 zestaw.

2.5.Infrstruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście)

3.   INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: 4 agencje celne, 4 kantory wymiany walut, 1 toaleta publiczna.

Administrator przejścia granicznego posiada w użytkowaniu  budynek udostępniony służbom granicznym o ogólnej powierzchni 1894,13 m2. Dla potrzeb:

1.   Placówki Straży Granicznej w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 243,17 m2,

2.   Oddziału Celnego w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 646,29 m2,

3.   Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 85,51 m2,

4.   Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 24,50 m2,

5.   Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 57,21 m2,

Zespołu Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Dorohusku przekazano pomieszczenia o ogólnej powierzchni 837,45 m2, na które składają się klatki schodowe, korytarze, kotłownia, garaż oraz pomieszczenie w którym usytuowany jest agregat prądotwórczy. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:26 Super User