Kolejowe przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska

1.  DANE OGÓLNE

1.1.    Informacje wstępne.

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.2.   Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Stan własności gruntów: własność spółek kolejowych.

1.2.2.  Administracja przejścia: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Hrebennem podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 32 osoby).

1.2.3. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

-  Placówka Straży Granicznej w Hrebennem (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

-  Oddział Celny w Hrebennem (Urząd Celny Zamość, Izba Celna Biała Podlaska).

2.   INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

Stacja kolejowa ma jeden peron z dwoma torami (szerokość europejska - 1435 mm), po których może odbywać się krajowy i międzynarodowy ruch pociągów osobowych.

2.2. Obiekty kubaturowe.

Administrator przejścia granicznego nie posiada własnych obiektów. Na terenie stacji są dwa obiekty kubaturowe typu kontenerowego (administrowane przez PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie), których pomieszczenia mogą być wykorzystane dla potrzeb:

-  Straży Granicznej - 3 pomieszczenia (łącznie 67,59 m2 ),

-  Służby Celnej - 2 pomieszczenia (łącznie 157,71 m2 ).

2.3. Media.

-  W przypadku wznowienia kursowania pociągów, administrator przejścia zawrze z administratorem obiektów umowę odpłatnego najmu pomieszczeń wraz energią elektryczną, ogrzewaniem, zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków oraz łącznością telefoniczną.

-  Sieci teletechniczne: brak (przejście nieczynne).            

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego: nie ma.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: zbędna (pociągi osobowe aktualnie nie kursują).

3.   INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: brak (pociągi osobowe aktualnie nie kursują).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:21 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 luty 2024 12:31 Marek Fiturski